Maj, 2009

Relacje z ojcem

Źródłem zranień emocjonalnych dziecka w relacji z ojcem jest najczęściej postawa niewrażliwości, obojętności czy wręcz oschłości uczuciowej. Dotyczy to zarówno okresu dzieciństwa, jak i dojrzewania. Wiele osób przezywa głęboki zal do swoich ojców z powodu ich małego zainteresowania nimi i braku kontaktu emocjonalnego. Read the rest of this entry »

Dodano 31 maja 2009  |  1 Komentarz »

Wzajemne relacje rodziców

Kontakt emocjonalny dziecka z rodzicami zależy w dużym stopniu od wzajemnego kontaktu emocjonalnego rodziców. Jeżeli rodziców nie kłaczy wzajemna głębsza więź uczuciowa, niemal z reguły więź dziecka z nimi bywa w jakiejś mierze zachwiana, co powoduje zwykle obciążenie emocjonalne dziecka. W indywidualnej relacji z dzieckiem rodzice, w sposób nieświadomy, szukają nieraz u niego tego, co powinni sobie nawzajem ofiarować jako małżonkowie: wzajemna pomoc emocjonalną, ciepło, zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa. Read the rest of this entry »

Dodano 29 maja 2009  |  Brak komentarzy »

Czy dziecko może bezgranicznie ufać dorosłym?

Rodzice pamiętajcie: czego dziecko doświadcza w swym życiu i co autentycznie przeżywa, tego szybko się nauczy. Read the rest of this entry »

Dodano 27 maja 2009  |  1 Komentarz »

Relacje z matką

Młodzi ludzie zwykle lepiej oceniają swoje relacje emocjonalne z matką niż z ojcem. Wobec pewnej niemożliwości nawiązania więzi uczuciowej z ojcem, szukają ściślejszego kontaktu emocjonalnego z matką. Głębia i bezinteresowna wieź dziecka z matką zależy jednak w dużym stopniu od jej wiezi uczuciowych z mężem. Read the rest of this entry »

Dodano 25 maja 2009  |  Brak komentarzy »

Listy od…

Jeśli człowiek miałby prawo wyboru, to w ogóle nie rodziłyby się dzieci upośledzone czy mniej doskonałe. Więc dlaczego się rodzą? Rodzą się dlatego, by pokazać nam świat, jakiego nie znamy. Pragną być otaczane opieką, której inni nie rozumieją. Chcą, by los dał im drugą szansę, a jaka byłaby ta szansa bez mamy i taty? Odpowiedź należy do Ciebie. Read the rest of this entry »

Dodano 23 maja 2009  |  Brak komentarzy »

Rodzicielskie gesty miłości

Bardzo ważnym elementem wychowania jest wyrażanie miłości rodziców do dziecka przez gesty bliskości i czułości dostosowane do jego wieku, potrzeb i sytuacji emocjonalnych. Pieszczoty, przytulanie, dotykanie, całusy, wyrażają miłość rodziców do dziecka. Chodzi nie tylko o okres niemowlęcy, ale także o wiek późniejszy: okres szkolny czy nawet dojrzewania. Read the rest of this entry »

Dodano 21 maja 2009  |  Brak komentarzy »

Ważniejsze problemy seksualne młodych

Problemy seksualne okresu dzieciństwa i dojrzewania są zwykle pewną wypadkową traktowania spraw seksualnych w rodzinie i środowisku rówieśników. Dużo zależy także od osobistej wrażliwości seksualnej i emocjonalnej dziecka. Analiza wychowania seksualnego w Polsce pokazuje, iż atmosfera tabu wytworzona wokół ludzkiej płciowości często jest przyczyna problemów seksualnych dzieci i młodzieży. Read the rest of this entry »

Dodano 19 maja 2009  |  1 Komentarz »

Listy od…

Wśród wszystkich dzieci świata są i takie, którym los poskąpił szczęścia, a życie określa je mianem niepełnosprawnych. W ich wypadku nie ma cudownego lekarstwa, które w jednej chwili zmieni ułomność, niepełnosprawność chorobę – w doskonałość. Los takich dzieci jest bardzo często przesądzony: rodzice pozostawiają je w szpitalu, chcą zapomnieć, myśląc, że nie poradzą sobie z takim problemem. Read the rest of this entry »

Dodano 17 maja 2009  |  Brak komentarzy »

Mamo! Tato! Apel Twojego dziecka

Apel Twojego Dziecka był pisany z myślą o wszystkich dzieciach, nie tylko o dzieciach prawidłowo rozwijających się, ale też o dzieciach nie nadążających za nimi. Tekst anonimowy dotarł do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Read the rest of this entry »

Dodano 15 maja 2009  |  2 Komentarzy »

Przysposobienie – adopcja

Przysposobić można jedynie osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. Wiek dziecka – poniżej 18 lat odgrywa rolę w chwili składania do sądu wniosku o adopcję, co oznacza, że jeżeli dziecko stanie się pełnoletnie następnego dnia po złożeniu wniosku, wciąż będzie mogło być przysposobione przez inna osobę. Przysposobienie w języku potocznym zwane jest adopcją. Read the rest of this entry »

Dodano 12 maja 2009  |  Brak komentarzy »