Wrzesień, 2009

Zabawa jako jedna z form działalności dzieci

Zabawa w życiu dziecka nie spełnia jednej określonej funkcji. Zabawa jest dla dziecka pracą, myśleniem i twórczością, rzeczywistością i fantazją, odpoczynkiem i źródłem radości. Zabawa daje pełnie życia dziecku, szczególnie w wieku przedszkolnym. Zabawa spełnia role czynnika wychowania miedzy innymi dlatego, że jest terenem nie tylko przygotowania dziecka do nauki i pracy, lecz także terenem swoistego uczenia się dziecka. Read the rest of this entry »

Dodano 30 września 2009  |  Brak komentarzy »

Narty a może snowboard? – pomysły na ferie zimowe

Reklama Na BlogachWakacje letnie dobiegły już końca, uczniowie zasiadają już w szkolnych ławach i z niecierpliwością czekają nadejścia przerwy świątecznej, a wraz z nią nadchodzących ferii zimowych. Biura podróży już zamieszczają swoje propozycje wyjazdów na narty i spędzenia miłych chwil podczas zimowego szaleństwa. Read the rest of this entry »

Dodano 27 września 2009  |  Brak komentarzy »

Uświadamianie uczniom celów nauczania

W praktyce szkolnej dość często bywa tak, że uczniowie uczą się wielu rzeczy, których celów i przeznaczenia nie znają. Bywa nawet i tak, że wręcz powątpiewają w ich wartość i przydatność życiową. Wpływa to bardzo szkodliwie na wyniki ich pracy. Read the rest of this entry »

Dodano 26 września 2009  |  Brak komentarzy »

Nauka prawdomówności i uczciwości

Wychowanie i uważne traktowanie dziecka stwarza też dobre warunki do wpojenia dziecku zasad uczciwości i prawdomówności. W wytwarzaniu tych cech charakteru zasadniczą rolę odgrywa żywy, codzienny przykład uczciwości, prawdomówności, szlachetności rodziców i opiekunów i stosowanie przez nich właściwych metod wychowawczych w stosunku do dziecka. Read the rest of this entry »

Dodano 24 września 2009  |  Brak komentarzy »

Rozkład dnia i jego znaczenie wychowawcze

Od najmłodszych lat należy przyzwyczajać dziecko do odpowiedniego zachowania się w domu, w przedszkolu, w szkole i poza szkołą oraz ściśle przestrzegać dyscypliny tego zachowania się. Można to uzyskać poprzez właściwie zorganizowany dzień dziecka i przestrzeganie jego rozkładu. Ważne jest także, gdy rodzice dobrze znają otoczenie dziecka, wiedzą z kim ono bawi się i uczy i gdy umieją odpowiednio wydawać rozporządzenia i pilnować ich wykonania. Read the rest of this entry »

Dodano 22 września 2009  |  Brak komentarzy »

Podstawy autorytetu rodzicielskiego

Autorytet to niepotrzebująca dowodów i nie budząca wątpliwości godność starszego, „jego siła i wartość wprost dostrzegalna dziecięcymi oczyma” (A.S. Makarenko). Jeśli rodzice mają taki autorytet u swoich dzieci, to dzieci dzielą się z nimi swoimi troskami i radościami, korzystają z ich rad. Rodzice tacy, mając na celu właściwe wychowanie swoich dzieci, prowadzą je ku temu celowi bez większych konfliktów i załamań, znajdują u nich posłuch. Każda matka i każdy ojciec, jeżeli nie rezygnuje z wychowania swoich dzieci, chce i dąży do tego, aby stać się dla swojego dziecka autorytetem. Read the rest of this entry »

Dodano 20 września 2009  |  Brak komentarzy »

Organizacja pracy domowej

Dobre zadawanie pracy domowej nie gwarantuje jeszcze jej pełnej wartości. Aby zapewnić jej pewną wartość, trzeba zagwarantować tej pracy odpowiednie warunki i należyta kontrolę. Spośród warunków organizacyjnych pracy domowej na pierwszy plan występują miejsce i czas pracy. Read the rest of this entry »

Dodano 18 września 2009  |  Brak komentarzy »

Uczenie się na pamięć

Szczególną odmianę uczenia się stanowi uczenie się na pamięć. Może ono być wartościowym sposobem utrwalania przerobionego materiału, pod tym jednak warunkiem, że nie będzie miało nic wspólnego z osławionym „kuciem”. Read the rest of this entry »

Dodano 16 września 2009  |  Brak komentarzy »

Grupa rówieśnicza

Dorastający ludzie maja skłonność do łączenia się w grupy, „paczki”, nawet do zakładania „stowarzyszeń”. Oczywiście ze względów wychowawczych jest niezmiernie ważne, na jakich zasadach dobierze się taki zespół i jakie postawi sobie cele. Read the rest of this entry »

Dodano 14 września 2009  |  Brak komentarzy »

Stosunki z rówieśnikami w okresie dorastania

855

Czuwanie nad wzajemnymi stosunkami między chłopcami i dziewczynkami w okresie ich dorastania i wczesnej młodości jest konieczne. Stosunki te mają swoje naturalne etapy i ulegają przeobrażeniom. Read the rest of this entry »

Dodano 12 września 2009  |  Brak komentarzy »