Październik, 2009

Wrażliwość dziecka

Umiejętność oferowania, akceptowania i oczekiwanie uprzejmych zachowań od innych stanowi ważny czynnik w rozwoju funkcji społecznych. Osoba, która nie potrafi okazywać serdeczności wobec innych jest izolowana z towarzystwa, a nawet odrzucana przez innych. Read the rest of this entry »

Dodano 30 października 2009  |  Brak komentarzy »

Rywalizacja czy praca zespołowa?

Umiejętność pracy w zespole i osiąganie wspólnych celów jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Dzieci, które maja poczucie własnej wartości i są pewne siebie z łatwością adaptują się w grupie i są przez innych akceptowane. Mają skłonność do współpracy, a nie konkurowania z innymi. Nie mają potrzeby udowadniania swojej wyższości nad innymi przez próby dominacji i nie muszą oszukiwać i zachowywać się agresywnie by to osiągnąć. Read the rest of this entry »

Dodano 28 października 2009  |  Brak komentarzy »

Co z tą agresją w grach komputerowych?

Co pewien czas w artykułach internetowych, prasowych, w programach telewizyjnych czy w literaturze przedmiotu pojawia się temat agresji w grach komputerowych, czy agresywnych zachowań wywołanych ich wpływem. Teorii na ten temat jest tyle, ilu badaczy podejmujących próby odpowiedzi na to pytanie. Nie ulega wątpliwości, że przeważają jednak te negatywne opinie na temat gier komputerowych. Read the rest of this entry »

Dodano 26 października 2009  |  1 Komentarz »

Dziecko w grupie

Dzieci zdecydowane i pewne siebie dobrze odnajdują się w grupie, gdyż czują się akceptowane przez innych. Chętnie udzielają się wiedząc, że ich aktywność może przynieść korzyść całemu zespołowi. Takie umiejętności to dobre podstawy do wprowadzenia pewnych zasad i norm panujących w grupie dzieci. Read the rest of this entry »

Dodano 24 października 2009  |  Brak komentarzy »

Smaki jesieni

Niewiele rzeczy sprawia dzieciom tyle radości i zadowolenia, jak wspólne gotowanie z rodzicami. Wspólne przyrządzanie posiłków, nakrywanie do stołu i wspólne zasiadanie do niego daje dziecku nie tylko poczucie akceptacji i bezpieczeństwa wynikające z bycia razem lecz także okazje do wykazania się. Sezon na niektóre warzywa i owoce jest w pełni, warto zatem wykorzystać dziecka chęć do pomocy w przygotowywaniu prostych smakołyków. Read the rest of this entry »

Dodano 22 października 2009  |  Brak komentarzy »

Zabawy jesienne

To cóż, że za oknem słońce już tak nie przygrzewa? To cóż, że w strugach deszczu skryły się ulice? To cóż, że dni są coraz krótsze? To cóż, że za chwilę śniegiem sypnie? Szkoda czasu na siedzenie w domu, kiedy rozpoczyna się najbarwniejsza pora roku… Złota, brązy i czerwienie jak nigdy grają teraz w wyobraźni naszych dzieci. Zapraszam zatem na spacer… Read the rest of this entry »

Dodano 20 października 2009  |  2 Komentarzy »

Wykorzystanie darów jesieni

Jesień to najlepszy okres na rodzinne wycieczki do parku czy lasu. Słońce odbija się w kałużach i mokrych liściach, wiatr gra na gałęziach i szaleje wśród traw. Jesienny spacer obfituje w skarby w postaci kasztanów, żołędzi, jarzębiny, barwnych liści drzew i krzaków. Dzieci uwielbiają przynosić do domu swoje „znaleziska”. Tylko co potem z tym wszystkim zrobić? Wyrzucić zebrane z taką radością skarby Pani Jesień? W żadnym wypadku! Wręcz przeciwnie, należy wykorzystać je rozbudzając wyobraźnię dziecka. Read the rest of this entry »

Dodano 18 października 2009  |  Brak komentarzy »

Dostosowanie sposobu postępowania wobec dziecka do jego wieku

Sposób postępowania wobec dziecka powinien być plastyczny i zmieniać się w miarę wzrastania i rozwijania się dziecka. Jeśli rodzice uważnie traktują swoje dzieci, znają kolejne procesy rozwoju i odnoszą się do nich wskazaniami pedagogicznymi, to potrafią znaleźć właściwy sposób postępowania z dzieckiem w każdym okresie jego życia. Read the rest of this entry »

Dodano 16 października 2009  |  Brak komentarzy »

Nauczyciel wychowawcą dzieci i doradcą rodziców

Jednolitość oddziaływania na dziecko różnorodnych wpływów otoczenia, w którym ono rośnie i rozwija się, jest jednym z ważniejszych warunków pomyślnego wychowania. Istnieje konieczność ujednolicania wpływów, jakim podlega człowiek już od pierwszych dni swojego życia. Read the rest of this entry »

Dodano 14 października 2009  |  Brak komentarzy »

System zachęt i kar

Rozwój moralny dziecka zależy od tego, jak przebiega jego życie i jak w określonych warunkach pod wpływem wychowania układa się stosunek dziecka do otaczających je zjawisk społecznych. Zależy on także od tego, jakimi treściami wzbogacamy umysł dziecka i jakie kształtujemy w nim nawyki. Read the rest of this entry »

Dodano 12 października 2009  |  Brak komentarzy »