Styczeń, 2010

Tolerancja u małych dzieci

Społeczeństwo, w którym żyjemy, charakteryzuje się ogromną rozmaitością orientacji, postaw, poglądów, celów. Okazuje się, ze brat ma zasadniczo odmienne poglądy od brata, nie mówiąc już o różnicach orientacji między różnymi pokoleniami. Bywa, że rzecznicy różnych orientacji nie potrafią nawet ze sobą rozmawiać.Dochodzi między nimi nieraz nie tylko do gwałtownej dyskusji, ale do wybuchu konfliktów naruszających zasady współżycia społecznego. Read the rest of this entry »

Dodano 30 stycznia 2010  |  1 Komentarz »

Między zabawą, nauką i pracą

Aby zabawa dzieci szkolnych była w pełni wartościowa , musi być skierowana na osiągnięcie określonych celów, a ich osiągnięciu towarzyszyć powinien coraz znaczniejszy wysiłek, mający cechy pracy. Wartościowa zabawa to działalność, w toku której dziecko powinno się trudzić, jeśli chce, podobnie jak w trakcie pracy, pokonać przeciwności, osiągnąć zamierzone cele. Zatem wartość zabawy jest tym większa, im bardziej wyzwala inicjatywę i pomysłowość dziecka, im pełniej pochłania jego siły umysłowe i uczucia. Read the rest of this entry »

Dodano 28 stycznia 2010  |  1 Komentarz »

Czy telewizja może być sojusznikiem wychowania?

Ktoś może wyciągnąć wniosek, że telewizja niesie dla wychowania zbyt wiele niebezpieczeństw. A tymczasem w istocie jest przecież inaczej. pod jednym warunkiem. wpływ telewizji musi być przez rodziców obserwowany i w dużym stopniu sterowany. Bo rodziców. Sojusznik to ten, kto stoi obok nas, a my telewizja jest przecież sojusznikiem mądrych rodziców w wychowaniu dziecka. Read the rest of this entry »

Dodano 26 stycznia 2010  |  Brak komentarzy »

Agresja u dzieci

Rodzice napotykają nieraz trudności wychowawcze w odniesieniu do dziecka agresywnego. Mianem tym określa się dzieci, u których występują częste i liczne zachowania agresywne. Ich subiektywnym odpowiednikiem jest występowanie emocji gniewu i złości, chęci szkodzenia, dokuczania, wyrządzanie przykrości lub zadawania bólu. Read the rest of this entry »

Dodano 24 stycznia 2010  |  Brak komentarzy »

Jakie zabawki są najlepsze dla dzieci

Dobra zabawka bawi, sprawia przyjemność, a jednocześnie rozbudza aktywność dziecka, poszerza jego doświadczenie, rozwija wyobraźnię, wyrabia umiejętność poznawania rzeczywistości. Przy niej dziecko uczy się samodzielności, zaradności, zdobywa wiarę we własne siły, rozbudza fantazję. Nie każda jednak zabawka spełnia swoją pozytywną rolę. Read the rest of this entry »

Dodano 22 stycznia 2010  |  4 Komentarzy »

Życzenia na Dzień Dziadka

Już czas pomyśleć o laurkach z życzeniami…
Tyle wierszy jest o Babci, mamie, o mnie, za to dziadka literaci obdarzyli skromniej.
Aby uzupełnić luki – słowa pięknie kładę, chórem zawołajcie wnuki: Niech nam żyje Dziadek! Read the rest of this entry »

Dodano 20 stycznia 2010  |  Brak komentarzy »

Życzenia na Dzień Babci

Już czas pomyśleć o laurkach z życzeniami…
Dla kogo ta laurka, w słońcu, zieleni, chmurkach? Dla kogo dzisiaj kwiaty i słodkie upominki? Dla kogo jest ten wierszyk, i życzenia od chłopca i dziewczynki? Już wiecie? Oczywiście! Dla wszystkich Babć i dziadków na świecie. Read the rest of this entry »

Dodano 18 stycznia 2010  |  Brak komentarzy »

Prawa i obowiązki ucznia

Możliwość wpływu na życie szkoły zapewnia każdemu uczniowi prawo zgłaszania dyrekcji i nauczycielowi uwag i wniosków dotyczących spraw środowiska uczniowskiego i szkolnego. Są to sprawy związane przede wszystkim z nauką, zajęciami pozaszkolnymi i potrzebami w zakresie opieki socjalnej. Uczniowie maja prawo znać program nauczania na dany rok szkolny dla swojej klasy oraz zwracać się do nauczycieli z prośbą o wyjaśnienie problemów budzących szczególne zainteresowanie i uzyskiwać dodatkową pomoc, jeśli napotkają trudność w opanowaniu materiału. Read the rest of this entry »

Dodano 16 stycznia 2010  |  Brak komentarzy »

Stosunek rodziców do ocen szkolnych dziecka

Szkoła nakłada na dziecko nowe, dokładnie określone, stałe obowiązki. Stawia wobec niego zadania, których wykonanie wymaga zdyscyplinowania, wytrwałości, dokładności, systematyczności obowiązkowości oraz o wiele większej niż dotychczas samodzielności. Z chwilą pójścia dziecka do szkoły zmienia się w życiu rodzinnym wiele. Dziecko zaczyna być także inaczej niż dotychczas oceniane – można powiedzieć podwójnie. W szkole przez nauczyciela i kolegów, następnie – w domu. Read the rest of this entry »

Dodano 14 stycznia 2010  |  Brak komentarzy »

Głosowanie rozpoczęte – wyśli sms o treści B00004 na numer 7144

Witam wszystkich.  Jak zapewne część bywalców zauważyła blog startuje w konkursie na bloga roku 2009.  Rosnąca popularność jak i przychylne komentarze skłoniły mnie do wzięcia udziału w tym konkursie, co mam nadzieję pozwoli na  dalszą popularyzację bloga.  Wszystkich czytelników zachęcam do oddawania głosów.  Głosować można za pomocą smsów.  Możesz mnie wesprzeć wysyłając sms o treści: B00004 na numer 7144. Dodatkowe informacje znajdziecie na stronie konkursu. Pamiętajcie, że z jednego numeru telefonu można oddać jeden głos na dany blog. Koszt wysłania SMS 1,22 zł. Całkowity dochód z SMS organizator Onet.pl przekaże na turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych.

Dodano 13 stycznia 2010  |  Brak komentarzy »