Marzec, 2010

Usypianie noworodka

W miarę uzyskiwania coraz większej sprawności w pielęgnacji dziecka musisz zacząć w nim wyrabiać stałe nawyki. Kładąc dziecko do łóżeczka chciałabyś, żeby jego sen był spokojny i niczym niezmącony, a ono samo czuło się bezpiecznie i wygodnie. Aby pozbyć się niepokoju należy przestrzegać kilku zasad. Należy jednak pamiętać, że za każdym razem, kiedy usłyszysz płacz dziecka, powinnaś pójść do niego i sprawdzić, co może być przyczyną tak okazywanego niezadowolenia. Read the rest of this entry »

Dodano 31 marca 2010  |  Brak komentarzy »

Pielegnacja dziecka

To niezwykłe wydarzenie, jakim jest powrót do domu z nowym członkiem rodziny i rozpoczęcie wspólnego życia niejako na własną rękę, bez pomocy i współodpowiedzialności lekarzy. Nic więc dziwnego, ze oprócz euforii odczuwasz również strach i niepokój. Na kilka miesięcy zmieni się Twój dotychczasowy charakter dnia i zostanie podporządkowany potrzebom dziecka i Twoim. Nie przepracowuj się do granic zmęczenia, lepiej poproś kogoś o pomoc, przynajmniej w pierwszych dniach. Read the rest of this entry »

Dodano 29 marca 2010  |  Brak komentarzy »

Uzależniony w rodzinie

Każdy nałóg to wielka i wyniszczająca choroba, która wkracza do serc członków rodziny, wszystkich bliskich uzależnionemu ludzi. Konieczność pomocy osobie uzależnionej jest oczywista, choć – jak wiadomo – nie zawsze z tej pomocy chce ona skorzystać. Niemniej ważne jest także właściwe wsparcie emocjonalne dla rodziny, której członkowie mogą czuć, że przestali być kochani, że zostali odtrąceni, że są bezradni. Na pewno takich odczuć może doświadczać osoba dorosła, a co dopiero dziecko. Niełatwo zaakceptować myśl, że rodzic je kocha, mimo tego, co się dzieje, co robi, jak się zachowuje, co czasem mówi. Read the rest of this entry »

Dodano 27 marca 2010  |  Brak komentarzy »

Czego wymaga się od dziecka sześcioletniego?

Dziecko sześcioletnie kończąc edukację przedszkolną wykazuje znaczny rozwój wrażliwości na bodźce otaczającego je świata. Na swój sposób dostrzega piękno w dziełach plastycznych, muzycznych, literackich, w otaczającym je środowisku i odczuwa potrzebę wyrażania go we własnej twórczości artystycznej. Dziecko sześcioletnie oprócz znajomości podstaw pisania, czytania i leczenia powinno wykazywać umiejętności współdziałania, kulturalnego zwracania się do innych osób, właściwego zachowania się w miejscach publicznych. Read the rest of this entry »

Dodano 25 marca 2010  |  Brak komentarzy »

Zanim dziecko pójdzie do przedszkola

Nasze dziecko od chwili narodzin do momentu przekroczenia bramy przedszkola czy szkoły znajdowało się w centrum zainteresowania społeczności rodzinnej, w której dotąd żyło. Już pierwsze pragnienia maleńkiej istoty były zaspokajane na wyścigi przez cały świat dorosłych, a nawet starsze rodzeństwo. Musiało to wytworzyć w rozwijającym się dziecku przekonanie, że jest centrum społeczności, że wszyscy są na jego usługi, że wszystko lub prawie wszystko mu się należy. I oto przychodzi dzień, w którym „centrum” zostaje zredukowane do pozycji jednego z wielu. Read the rest of this entry »

Dodano 23 marca 2010  |  Brak komentarzy »

Czy znasz? Czy wiesz? Utrwalanie wiedzy dziecka

Dzieci przychodzą ze szczerym pragnieniem, aby dobrze się uczyć. Radość pracy i sukcesu w nauce staje się wiec najcenniejszym bodźcem mobilizującym do nauki, gdyż wzbudza w sercach dzieci poczucie dumy z pokonywania trudności. Jak zapobiec wystąpieniu u dziecka niechęci do nauki? Co czynić, by nasze dzieci nauczyły się przeżywać radość i zadowolenie płynące z odkrywania świata, zdobywania wiedzy, rozwiązywania problemów? Read the rest of this entry »

Dodano 21 marca 2010  |  Brak komentarzy »

Czy dzieci czytają?

Wieloletnie obserwacje zainteresowań i potrzeb czytelniczych oraz sposobów ich zaspokajania wykazały, że związek dorosłego człowieka z książką jest wynikiem długotrwałego procesu, mającego swój początek w bardzo wczesnym okresie życia. Kształtują go różne czynniki, środowisko w jakim człowiek żyje, dostępność książki w jego otoczeniu, jej rodzaj i atrakcyjność, a także klimat spotkania z lekturą. Read the rest of this entry »

Dodano 19 marca 2010  |  Brak komentarzy »

Frustracje małych dzieci

W pracy wychowawczej należy chronić dziecko przed frustracjami, przeciwdziałając w ten sposób ich ujemnym skutkom. Jeśli dziecko spotyka się z napaściom, złośliwymi kpinami, fałszywymi oskarżeniami ze strony kolegów, co naraża je na frustrację, wtedy należy im zapobiegać przez właściwe oddziaływanie na zespół dziecięcy. Jeśli dziecko traktowane jest niesprawiedliwie przez niektórych nauczycieli, zachodzi potrzeba zmiany takiego stanu rzeczy. Jeśli powodem frustracji są kary fizyczne stosowane przez rodziców, wtedy należy dążyć do modyfikacji stosowanych przez nich środków oddziaływania wychowawczego. Read the rest of this entry »

Dodano 17 marca 2010  |  Brak komentarzy »

Dziecko w domu

Młode małżeństwo planujące urządzenie mieszkania musi przewidzieć miejsce dla dziecka w domu. Dla niemowlęcia należy przygotować miejsce na dziecinne łóżeczko, w szafach miejsce na dziecięcą garderobę i zabawki. Dziecko w wieku przedszkolnym musi mieć miejsce do zabawy, a także stałe wydzielone szuflady lub półki do układania swoich „skarbów”. Read the rest of this entry »

Dodano 15 marca 2010  |  Brak komentarzy »

Okres poprzedzajacy zakończenie roku szkolnego

Wiosna obserwuje się u młodzieży szkolnej, zwłaszcza dzieci w młodszym wieku szkolnym, objawy zmęczenia fizycznego i psychicznego. Objawy te są najczęściej następstwem intensywnej pracy szkolnej dziecka, która wymagała od niego dużych nakładów energii w czasie jesieni i zimy. Read the rest of this entry »

Dodano 13 marca 2010  |  Brak komentarzy »