Dzieci w szkole, Nauka | 24 września 2008 14:28   dodajdo

Nauka czytania i pisania metodą sylabową

W metodzie tej dużą rangę nadaje się sylabie, gdyż stanowi istotnie ważny czynnik, traktowany jako ogniwo pośredniczące pomiędzy pojedynczymi literami czy głoskami, a całym wyrazem. Preferowanie metody sylabowej można uzasadnić kilkoma znaczącymi walorami

 • Sylaba łatwo, gdyż naturalnie wyodrębnia się z wyrazu przy zwolnieniu tempa jego wymawiania, czego uzyskać nie można chcąc wyizolować pojedynczą głoskę.
 • Między sylabą wymawianą w izolacji czy w obrębie słowa, nie ma uchwytnej różnicy brzmieniowej. Pojedynczej spółgłoski nie udaje się wymówić czysto, gdyż współbrzmi z dołączającym się przygłosem ?y?.
 • Płynne przechodzenie między kolejnymi zgłoskami tworzy melodię mowy i zamyka poszczególne sylaby w sensowną komunikatywną całość gramatyczno ? semantyczną.
 • Dziecko może dokładnie zaobserwować, a następnie przeanalizować każdą sylabę pod względem liczby, rodzaju i kolejności wszystkich liter i głosek, by dopiero przejść do ich syntezy wewnątrzsylabowej oraz całościowej.
 • Odnajdywanie sylab

  Rodzic wypowiada wolno ciągi wyrazów, w których znajdują się dotychczas opracowane sylaby. Dzieci wsłuchują się w brzmienie każdego z nich, a następnie sygnalizują moment usłyszenia poszukiwanej sylaby np. klaśnięciem.

  Zapisywanie sylab

  Wykształcenie umiejętności kształtnego i poprawnego zapisu sylab wymaga ćwiczeń ustopniowanych w następującej kolejności: przepisywanie według wzoru, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu. Ćwiczenia powinny być przeprowadzone w zeszycie z liniaturą.

  Ćwiczenia słuchowe

 • Wymawianie kolejno sylab wchodzących w skład wyrazu
 • Dopowiadanie końcowej sylaby do słów, których wypowiadanie rozpoczął rodzic.
 • Wypowiadanie konkretnej sylaby danego wyrazu na podstawie określania jej lokalizacji w nim np. podaj ostatnią sylabę wyrazu lokomotywa
 • Składanie w myśli słowa z sylab, które wypowiada rodzic np. te-le-wi-zo-ry
 • Ćwiczenia wzrokowe

 • Identyfikowanie sylab jednakowych w zbiorze wielu różnych np. ma, są, na, wa, ma, mo
 • Różnicowanie określonej sylaby w szeregu sylab o zbliżonym obrazie graficznym np. ta, to, ło, te, ta
 • Ćwiczenia skojarzeń słuchowo ? wzrokowo ? ruchowych

 • Odczytywanie sylab w kolejności ich występowania lub na polecenie określające lokalizację danej sylaby, np. odczytaj pierwszą, trzecią sylabę wyrazu lokomotywa
 • Odczytywanie wyrazów sylabami z coraz płynniejszą syntezą, aż do całkowitego łączenia
 • Podkreślanie konkretnych sylab w różnych wyrazach zawierających je np. kluska, bluzka, lustro
 • Składanie wyrazów z sylab wypisanych na odrębnych kartonikach
 • Segregowanie wyrazów z uwagi na liczbę występujących w nich sylab
 • Domino sylabowe

  Tworzenie ciągu kostek przez łączenie w pary jednakowych sylab
  Mama-mata-tama-maki-kino-nora-raki-kita-taki-kilo-lody-dymy-myje-jeże

  Uzupełnianki

  Uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami, wzorując się na podanym całościowo obrazie wyrazu.
  baloniki peleryna lokomotywa
  ..loni.. ..lery.. ..komoty..
  ba..ni.. pe..ry.. lo..mo..wa
  balo..ki pele..na loko?.wa

  Przestawianki

 • Czytanie wyrazów wspak tok, sil, son, kok, żej, kar, sol, sos, nil, sal, kuż, sok
 • Z liter ustawionych w pionowych kolumnach ułożyć należy sześć trzyliterowych nazw zwierząt.
  K W Ą Ł A Ż
  T E Ż Ó R E
  O L W W K J
 • Szukanie wyrazów trzyliterowych w formie sylaby zamkniętej w wyrazach dłuższych np. buraki, hamak, powóz, odblask, błyskotka, wąsko, prorok, samolot
 • Przekształcanie form wyrazów

  Od podanych wyrazów jednosylabowych dzieci tworzą formę zdrobniałą, w których dochodzi do przekształcenia ich w wyrazy dwusylabowe
  Wzór: mały kot to kotek
  mały ser to ?
  mały mur to ?
  mały koc to ?
  mały lis to ?
  mały dom to ?

  Na podstawie:
  Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych.
  K. Grabałowska, J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak

  Komentarze

  1. hilda napisał(a) :

   oprócz typowo dydaktycznych ćwiczeń ja też wspomagałam się przy swojej córci różnego typu grami i układankami edukacyjnymi, z literkami na przykład „Literkowe ZOO”
   wtedy przychodzi to łatwiej dziecku

  Dodaj komentarz