Ogólne, Zdrowie | 29 listopada 2013 16:45   dodajdo

Eutanazja dzieci

pokarmBelgowie krok za krokiem zbliżają się do zalegalizowania eutanazji wśród dzieci. W Belgii, w kraju który zakładał Unię Europejską, możliwe będzie zabijanie dzieci i to w majestacie prawa! Belgijski parlament zajmuje się projektem ustawy, który daje ciężko chorym dzieciom możliwość wnioskowania o eutanazję. Projekt został już zaakceptowany przez dwie senackie komisje i trafił do dalszych prac legislacyjnych. – Lekarze już teraz doprowadzają życie chorych dzieci do końca. Tylko, że dzisiaj robią to w szarej strefie, gdyż jest to nielegalne – powiedział pediatra Gerland van Berlaer.

Rozpatrywany przez belgijskich parlamentarzystów projekt zakłada, że z wnioskiem o wykonanie eutanazji mogą występować osoby mające mniej niż 18 lat. Wprowadza przy tym ważne zastrzeżenie – o eutanazję mogłyby się ubiegać jedynie dzieci cierpiące z powodu ciężkiej choroby somatycznej, których stanu medycyna nie potrafi w żaden sposób poprawić.

Decyzję chorego dziecka musieliby zaakceptować jego rodzice. Musiałaby ona zostać także przyjęta przez psychologa. Nowe prawo nie dawałoby nieletnim możliwości wnioskowania o eutanazję z powodu nieustającego cierpienia psychicznego, do czego uprawnione są osoby dorosłe (eutanazję zalegalizowano w Belgii 11 lat temu).

Zwolennicy eutanazji dzieci podkreślają, że nowe prawo ma zezwalać na eutanazję dzieci jedynie w ściśle określonych okolicznościach: muszą zgodzić się na nią dziecko i jego rodzice, bóle muszą być niemożliwe do złagodzenia, a choroba dziecka musi być uznana przez lekarzy za nieuleczalną.

Przeciwnicy eutanazji, w tym przedstawiciele Kościołów, twierdzą, iż jest ona sprzeczna z prawem do życia. Wątpią też, czy chore dziecko w ogóle będzie w stanie samodzielnie podjąć taką decyzję. Czy ktoś jest w stanie sobie wyobrazić trzynastolatka, który prosi o eutanazję? Potrafi to chyba tylko chory umysł pomysłodawców nowego prawa.

Jeśli proponowane regulacje wejdą w życie, Belgia stanie się pierwszym państwem, które prawa do eutanazji nie ogranicza żadną barierą wieku. W Holandii prawo do wnioskowania o eutanazję mają osoby, które ukończyły 12. rok życia (niepełnoletni – za zgodą rodziców). Od 2002 roku skorzystało z niego pięcioro nieletnich.

Źródło: www.natemat.pl , www.fakt.pl , www.wpolityce.pl

Dodaj komentarz