Czas wolny dzieci | 2 czerwca 2009 13:08   dodajdo

Pozytywny wpływ telewizji

W ostatnich dziesięcioleciach telewizja odegrała zasadniczą rolę w rewolucji, która dokonała się w dziedzinie środków przekazu. Dla wielu rodzin jest dziś podstawowym źródłem bieżących wiadomości, wiedzy i rozrywki, kształtuje opinie, postawy i system wartości. Zajmuje w naszym życiu nie tylko dużo miejsca, lecz przede wszystkim zajmuje miejsce ważne. Stawia przed nami coraz większe wyzwania. Dlatego konieczne jest, aby posiadać przynajmniej praktyczną wiedzę o wpływie, jaki wywiera na jednostki i społeczeństwo. Telewizja posiada szereg niewątpliwych walorów poznawczych i wychowawczych, lecz gdy dostaje się w ręce osób niedojrzałych i mało krytycznych, stwarza pewne zagrożenia. Funkcja rozrywkowa telewizji Telewizja poprzez nadawanie bardzo różnych programów może spełnić niezmiernie ważną w życiu dziecka funkcję rozrywkową, dostarczając mu wielu pozytywnych przeżyć, radości, dobrej zabawy. Rozrywka jest „przeciwieństwem biernego odpoczywania, wyraża potrzebę ruchu, nowości, przygody, zmienności wrażeń, iluzji” . Wyrażać się ona może zarówno w czynnościach realnych, jak też fikcyjnych i stanowić odreagowanie nudy i monotonii. Przejawia się ona w „działaniu stanowiącym cel dla siebie samego, nasyconym zmiennością, bogactwem wrażeń o zabarwieniu pozytywnym” Funkcja rozrywkowa w życiu dziecka realizowana może być poprzez zabawy towarzyskie, ruchowe, wycieczki, zajęcia hobbistyczne, ale także poprzez percepcję oglądanych przez dziecko niektórych programów telewizyjnych. Funkcja odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka Odpoczynek w życiu dziecka polega na odreagowaniu zmęczenia i znużenia, na odnowieniu sił fizycznych i psychicznych zużytych w czasie nauki szkolnej, pracy fizycznej, w spokoju, ciszy, czasami w samotności. Każda praca, również nauka szkolna, powoduje zużycie określonej energii w organizmie, a nie uzupełniony brak energii powoduje spadek wydajności pracy i prowadzi do zmęczenia. Dziecko zmęczone odczuwa trudności w koncentracji uwagi, w samodzielnym myśleniu, zapamiętywaniu różnych faktów, staje się rozkojarzone, niezdyscyplinowane, ospałe lub agresywne. Odpoczynek staje się wręcz niezbędny dla normalnego funkcjonowania organizmu, środkiem uzdrawiającym, odreagowującym zmęczenie u dzieci i umożliwiającym im podjecie nowego wysiłku. Telewizja nieracjonalnie „wykorzystywana” wywołuje zmęczenie i znużenie u odbiorców. Jednak z pewnym zakresie może ona czasami pełnić funkcję odpoczynku, szczególnie wtedy, gdy dzieci i młodzież silnie zmęczone pracą fizyczną lub umysłową chętnie oglądają „lekkie”, spokojne programy telewizyjne, nie wymagające większej koncentracji, wysiłku intelektualnego, silnych przeżyć emocjonalnych. Odpoczynek daje dziecku nie tylko oglądanie programów telewizyjnych, ale także słuchanie muzyki z radia, drzemka, spacer, rozmowy z najbliższymi mu osobami. Dobry odpoczynek ma olbrzymie walory wychowawcze, zdrowotne, ponieważ likwiduje zmęczenie, znużenie, odpręża, daje poczucie spokoju i równowagi psychicznej, umożliwia w ten sposób podjecie nowego wysiłku fizycznego lub intelektualnego. Na podstawie: Nowakowski P.T., Fast Ford dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Zawadzka A., Dziecko a zmianowość nauki szkolnej Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji,

Dodaj komentarz