Dzieci w szkole | 3 marca 2009 13:57   dodajdo

Szkoła w opinii uczniów.

Jedną z przyczyn niechęci uczniów do szkoły jest kojarzenie jej przede wszystkim z obowiązkiem i wynikającymi z tego konsekwencjami, jak: ocena, dyscyplina, przymus. Uczniowski punkt widzenia często bywa lekceważony, a przyczyną jest niski status ucznia i silniejsza pozycja nauczyciela. Ponadto dominuje przekonanie, że nauczanie jest ważniejsze niż uczenie się, a działanie nauczyciela ma większe znaczenie niż działanie ucznia. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, poznanie oczekiwań lub pewnych poglądów, czy też opinii uczniów na temat szkoły i procesów w niej zachodzących staje się nie tylko zasadne, ale przede wszystkim konieczne. Szkoła jest miejscem, które kojarzy się przede wszystkim z nauką i ocenianiem. Warto zatem przyjrzeć się jak ten obszar pracy szkoły postrzegany jest przez uczniów. Ocenianie ucznia jest bezsprzecznie trudne i obarczone sporą dawką subiektywizmu, dlatego istotne wydaje się, by osoby podlegające temu procesowi poznały stawiane im wymagania. W opinii uczniów dla nauczycieli najważniejsze są pisemne formy sprawdzania wiadomości, natomiast nie przywiązują oni zbytniej wagi do aktywności i wypowiedzi ustnych. Uczniowie zwracają przy tym jednak uwagę, że pedagodzy umożliwiają poprawę złych ocen. Mimo, iż ogólnie poziom bezpieczeństwa w szkołach jest dobry, to jednak zdarzają się zachowania agresywne obniżające poczucie bezpieczeństwa. Ponadto występują również inne zachowania nieaprobowane społecznie, które sygnalizują dorośli członkowie społeczności szkolnej. Opinie nauczycieli i uczniów na temat palenia papierosów przez młodzież i picie alkoholu są rozbieżne. Podczas, gdy dorośli sygnalizują to zjawisko jako sporadycznie pojawiające się (kilka razy w roku), uczniowie dostrzegają je codziennie. Szkoła to nie tylko lekcje, przerwy, czy też działalność w organizacjach, to również czas popołudniowy, który uczniowie spędzają uczestnicząc w kołach. W szkołach istnieją koła przedmiotowe, sportowe, koła zainteresowań. Prawie połowa uczniów w ogóle nie bierze udziału w tych zajęciach. Oprócz braku czasu, nieodpowiedniej godziny zajęć, najczęstszą przyczyną jest mało interesująca tematyka tych zajęć. Innym wymiarem popołudniowego życia szkoły są uroczystości, wśród których największą popularnością cieszą się dyskoteki. W opinii uczniów forma ta jest najatrakcyjniejsza i dzieci najchętniej w niej uczestniczą. Uczniowie lubią swoją szkołę przede wszystkim za to, że mają tu dobrych kolegów. Może warto zastanowić się, dlaczego w opinii uczniów szkoła jest miejscem, do którego uczęszczają, bo muszą. Na podstawie: R. Piwowarski (red), Dziecko - sukcesy i porażki.

Dodaj komentarz