Zabawki dla dzieci | 23 stycznia 2009 13:20   dodajdo

Bingo!

Jeżeli myślisz, że niemożliwa jest nauka z dzieckiem poprzez zabawę, jeżeli nie potrafisz namówić małego ucznia do nauki, a tabliczka mnożenia i dzielenia czeka rzucona gdzieś w kąt. Zastanów się, co możesz zrobić, żeby nauka nie była nudna i monotonna, żeby dziecko samo chciało podjąć tę aktywność. Ja proponuję wykonanie wraz z dzieckiem kilku gier dydaktycznych, które sprawią, że nauka będzie prawdziwą przyjemnością a Wy miło spędzicie czas w gronie rodzinnym. Dal przykładu prosta w wykonaniu i zasadach gra: Matematyczne bingo - towarzyska gra dydaktyczna przeznaczona dla dzieci od 9 roku życia, które poznały zasady dzielenia w zakresie 100. To gra, w której wymagana jest umiejętność dzielenia w pamięci i szybkiego reagowania, by utworzyć wymagany wzór na planszach. MATEMATYCZNE BINGO ZAWARTOŚĆ GRY:
 • karty z działaniami dzielenia w zakresie 100,
 • plansze przeznaczone do gry zawierające kombinacje liczb
 • nakrywki w kształcie gwiazd,
 • tablica do zapisywania punktów,
 • instrukcja.
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
 • w grze może uczestniczyć od 3 do 8 zawodników
CELE GRY: Edukacyjne:
 • Utrwalenie tabliczki dzielenia w zakresie 100
 • Umiejętność szybkiego liczenia w pamięci
 • Umiejętność szybkiego reagowania
 • Kształtowanie spostrzegawczości
 • Umiejętność prawidłowego odczytywania działań matematycznych
 • Podnoszenie efektywności procesu kształcenia
 • Zwiększenie trwałości i operatywności zdobytych wiadomości
 • Rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji, wyobraźni
 • Umożliwienie wykorzystania w praktyce zdobytych wiadomości oraz umiejętności
Wychowawcze:
 • Kształcenie umiejętności dostosowania się do reguł i zasad gry
 • Kształtowanie odpowiedniego podejścia do rywalizacji
 • Kształtowanie postaw wobec osób wygrywających i przegrywających
 • Kształtowanie odpowiednich postaw wśród osób grających
 • Dostarczenie pozytywnej motywacji do nauki
 • Aktywizacja uczniów do wspólnej i samodzielnej pracy
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY: Zwycięzcą można zostać na dwa sposoby: ? Zwycięża osoba, która jako pierwsza uzyskała ustaloną na początku gry ilość punktów. ? Zwycięża osoba, która uzyskała jak największą ilość punktów w ciągu ustalonej na początku gry liczby rozegranych partii. ZASADY GRY: Faza wstępna polega na ustaleniu, w jaki sposób zostanie wyłoniony zwycięzca gry. Uczestnicy wspólnie ustalają ilość punktów do uzyskania których toczyć będzie się gra, lub ilość partii, która zostanie rozegrana. Jeżeli uczestnicy nie zgadzają się ze sobą, decyzja zostaje podjęta w wyniku głosowania, jeżeli liczba uczestników jest nieparzysta i ilość głosów rozłożona jest po równo, decyzję podejmuje osoba, która jako pierwsza pełni rolę krupiera. Uczestnicy ustalają także, jaką ilość planszy otrzymuje każdy z graczy na początku partii. Najstarszy zawodnik rozpoczyna grę, otrzymuje on karty z działaniami oraz tablicę wyników. Jego zadaniem, jako krupiera, jest potasowanie wszystkich kart z działaniami matematycznymi i plansz. Następnie rozdaje każdemu uczestnikowi (z wyjątkiem siebie) wyznaczoną ilość kartoników (plansz) do gry (od 1 do 3). Kiedy każdy z uczestników ma już rozłożone plansze przed sobą rozpoczyna się gra. Krupier odczytuje po kolei działania matematyczne zamieszczone na kartach. Każda karta odkładana jest na bok, aby nie mogła zostać wylosowana po raz kolejny. Uczestnicy szukają na swoich planszach wyniku podanego działania. Jeżeli na karcie znajduje się ten wynik zostaje przykryty gwiazdką. Gra toczy się do momentu, kiedy jeden z graczy zakryje na swojej planszy trzy sąsiadujące ze sobą pola (pionowo, poziomo, skośnie) i krzyknie BINGO! Ogłaszając tym samym swoje zwycięstwo. Zadaniem krupiera jest sprawdzić, czy nie nastąpiła pomyłka. Jeżeli w tym samym czasie kilka osób oznajmi okrzykiem zwycięstwo, punkt otrzymuje osoba, która zakomunikowała to jako pierwsza. Krupier uzupełnia tabele wyników wpisując graczowi, który uzyskał bingo jeden punkt. Jeżeli gracz uzyskał bingo na dwóch planszach jednocześnie otrzymuje dwa punkty itd. Następnie kary z działaniami i tablica wyników przechodzi do osoby siedzącej po lewej stronie krupiera. Gra toczy się dalej w ten sam sposób.

Dodaj komentarz